Bibliografía

ALONSO MONTERO, Xesús. (1981) Celso Emilio Ferreiro. Ed. Júcar.


ARRAIANOS PRODUCIÓNS. (2021) Xosé Velo e a guerrilla antifranquista na provincia de Pontevedra [Arquivo de vídeo]


ARRAIANOS PRODUCIÓNS. (2022) Xosé Velo. Libertador Ibérico. [Arquivo de vídeo]


BAYÓN, Miguel. (1999). Santa Liberdade. Barcelona: Planeta.


BIGOTTE CHORAO, Luís. (2019). Asilo político em tempos de Salazar. Lisboa: Ed. Almedina.

CASTRO, Xavier. (1985). O galeguismo na encrucillada republicana (vol. II). Deputación de Ourense.

DIESTE, Rafael (1937). Para axudar á renacenza de Galiza. Nueva Galicia, Barcelona.

FERNANDES, José. (2010). 24 homens e mais nada. Santiago de Compostela: Abrente Editora.

FERNANDES, José. (1978). Yo robé el Santa María. Madrid: Akal.

FERREIRO, Celso Emilio. (1981). Obra completa, 3. Ed. Akal.

GALVÃO, Henrique. (1961). Santa Maria: my crusade for Portugal. Ohio: The World Publishing Company.

GÓES, Ludenbergue (2011). O sequestro do “SANTA MARÍA” Um Sonho de Liberdade. São Paulo: Editora Cia. dos Livros

LEDO ANDIÓN, Margarita (s.d.). Santa Liberdade. [Arquivo de vídeo]

NICOLÁS, Ramón. (2012) Onde o mundo se chama Celso Emilio Ferreiro. Ed. Xerais.

NOYA, Paz (1980). Galicia no ano 79. La Guardia.
NOYA, Paz (1985). La poesía gallega en la emigración. Universidad Central de Venezuela.

MONTANYÀ, Xavier. (2019). Piratas da liberdade. Santiago de Compostela: Edicións Positivas.

MORTÁGUA, Camilo. (2013). Andanças para a Liberdade. Vol. I. Lisboa: Esfera do Caos.

MUÑOZ GARRIDO, Hernán. (1961. Alô, alô. Santa Maria chamando. Ed. Mestre Joli.

PIÑEIRO, Antonio. Pepe Velo. (2000) Pensador, soñador e mestre revolucionario. Vigo: Xerais.

PROL, Santiago (2006). Xosé Lois Parente, poeta e galeguista na II República. Grupo Academia Postal.

OCHETTO, Valerio. (1974). I pirati della libertà. Milán: Fratelli Fabbri Editori.

RICO, Francisco. (1966). El asalto al Santa María. Caracas: Ediciones FIJL.

TEIXEIRA DA MOTA, Francisco. (2011). Henrique Galvão. Um herói portugués. Lisboa: Oficina do Livro.

URBANO RODRIGUES, Miguel. (2002). O tempo e o espaço em que vivi. Porto: Campo das Letras.

URBANO RODRIGUES, Miguel. (1972). Réquiem para un revolucionario. São Paulo: Inter Press Service.

VIDAL BOLAÑO, Roberto (2001). Mar Revolto. Galicia: Xunta de Galicia.